OPM

Demograficzne uwarunkowania rynku pracy kadr z wyższym wykształceniem na śląsku Opolskim do 2035 r. [Studia Ekonomiczne, 103/2012]