OPM

Dostępność komunikacji miejskiej i podmiejskiej w kraju morawsko- śląskim w Republice Czeskiej [Acta Geographica Silesiana, 14/2013]