Przepisy ustawy z 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (publ. Dz. U. Nr 1890 z 2015 r.) zwanej dalej „ustawą” [Badania i opinie, 3/2016] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Przepisy ustawy z 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (publ. Dz. U. Nr 1890 z 2015 r.) zwanej dalej „ustawą” [Badania i opinie, 3/2016]