Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy [Współczesna gospodarka, 6(4)/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy [Współczesna gospodarka, 6(4)/2015]