OPM

Estetyka roślin ozdobnych stosowanych w nasadzeniach na terenach zieleni w okresie zimowym [Nauka Przyroda Technologie 2014, tom 8, zeszyt 3#35]