OPM

Europejski fundusz dostosowania do globalizacji jako instrument przeciwdziałania bezrobociu na regionalnych rynkach pracy [Studia Ekonomiczne, 134/2013]