OPM

Ewaluacja jako element procesu uczenia się organizacji – model dla administracji publicznej