Ewaluacja jako element procesu uczenia się organizacji – model dla administracji publicznej - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Ewaluacja jako element procesu uczenia się organizacji – model dla administracji publicznej