OPM

Ewaluacja programu rewitalizacji dla dzielnic Stare Miasto i Śródmieście w Lublinie w ramach projektu europejskiego „USER- zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych