OPM

Ewolucja przepisów dotyczących lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w wybranych krajach Europy Zachodniej [Handel Wewnętrzny, 5(358)/2015]