OPM

Ewolucja terenów nadrzecznych w miastach poprzemysłowych Aglomeracji Górnośląskiej- poszukiwanie drogi ku realizacji idei miast zrównoważonych [Studia Miejskie, 19/2015]