Funkcja turystyczna jako czynnik aktywizacji małych miast zabytkowych dawnej Ziemi Krakowskiej w drugiej dekadzie XXI wieku – wybrane problemy [Wiadomości konserwatorskie, 42/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Funkcja turystyczna jako czynnik aktywizacji małych miast zabytkowych dawnej Ziemi Krakowskiej w drugiej dekadzie XXI wieku – wybrane problemy [Wiadomości konserwatorskie, 42/2015]