Gospodarka odpadami jako element zarządzania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 367/2014] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Gospodarka odpadami jako element zarządzania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 367/2014]