OPM

Governance w optyce metodologii postmodernistycznego myślenia [Studia Ekonomiczne, 141/2013]