OPM

Identyfikacja i ocena krajobrazów Polski – etapy i metody postępowania w toku audytu krajobrazowego w województwach [Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom XL]