Identyfikacja problemów środowiska przyrodniczego miasta Kielce [Problemy Ekologii Krajobrazu, 31/2011] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Identyfikacja problemów środowiska przyrodniczego miasta Kielce [Problemy Ekologii Krajobrazu, 31/2011]