OPM

Informacja o terenach inwestycyjnych w Bydgoszczy w świetle opracowań planistycznych wykonanych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej