OPM

Informatyzacja powiatowych urzędów pracy województwa mazowieckiego w świetle badań empirycznych [Studia Ekonomiczne, 134/2013]