Infrastruktura transportu w rankingach konkurencyjności- kraje Europy Środkowej i Wschodniej na tle wiodących gospodarek [Ekonomika Transportu i Logistyka, 49/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Infrastruktura transportu w rankingach konkurencyjności- kraje Europy Środkowej i Wschodniej na tle wiodących gospodarek [Ekonomika Transportu i Logistyka, 49/2013]