OPM

Inicjatywy społeczne w kształtowaniu rewitalizacji przestrzeni publicznych [Problemy Rozwoju Miast, 2/2013]