OPM

Innowacyjne metody wspierania tworzenia zielonej infrastruktury w miastach: współpraca władz lokalnych z inwestorami i właścicielami budynków [Zrównoważony Rozwój — Zastosowania 4/2013]