OPM

Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach Polskich [Problemy Rozwoju Miast, 1/2013]