OPM

Inwestycje dla wszystkich? Ocena zgodności inwestycji z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami