Inwestycje dla wszystkich? Ocena zgodności inwestycji z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Inwestycje dla wszystkich? Ocena zgodności inwestycji z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami