Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wybrane przykłady - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wybrane przykłady