OPM

Jak wspierać adaptacyjność na poziomie lokalnym. Lista sprawdzająca dla polskich samorządów