Jak wspierać adaptacyjność na poziomie lokalnym. Lista sprawdzająca dla polskich samorządów - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Jak wspierać adaptacyjność na poziomie lokalnym. Lista sprawdzająca dla polskich samorządów