OPM

Jakość życia a jakość usług publicznych w praktyce badań na poziomie lokalnym [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 367/2014]