OPM

Jakość życia mieszkańców Łodzi. Wymiar subiektywny [Studia Regionalne i Lokalne, 2(48)/2012]