OPM

Kapitał społeczny jako czynnik wspierający działanie i powstawanie klastrów [Finanse i zarządzanie 1(4)/2013]