Miasto – władza. O tym jak władza kształtuje miejską przestrzeń i jak miasto się władzy wymyka [Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Miasto – władza. O tym jak władza kształtuje miejską przestrzeń i jak miasto się władzy wymyka [Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego]