Partnerskie działania artystyczne i ich rola w kształtowaniu wielkoprzestrzennych wizji urbanistycznych [Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Partnerskie działania artystyczne i ich rola w kształtowaniu wielkoprzestrzennych wizji urbanistycznych [Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego]