Kierunki przekształceń terenów poprzemysłowych- analiza przypadków [Organizacja i zarządzanie, 82/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Kierunki przekształceń terenów poprzemysłowych- analiza przypadków [Organizacja i zarządzanie, 82/2015]