OPM

Klastry jako forma współdziałania w działalności turystycznej [Finanse i zarządzanie, 1(3)/2013]