Kluczowe kompetencje kierowników średniego szczebla administracji samorządowej [Organizacja i zarządzanie 69/2014] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Kluczowe kompetencje kierowników średniego szczebla administracji samorządowej [Organizacja i zarządzanie 69/2014]