Koncepcje zagospodarowania zielenią wybranych przestrzeni miejskich Pragi Północ opracowane w IGPIM w ramach praktyk studentów wydziału architektury krajobrazu SGGW [Człowiek i Środowisko, 37 (4)/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Koncepcje zagospodarowania zielenią wybranych przestrzeni miejskich Pragi Północ opracowane w IGPIM w ramach praktyk studentów wydziału architektury krajobrazu SGGW [Człowiek i Środowisko, 37 (4)/2013]