OPM

Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta w kontekście rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Manchesterze, Lyonie i Łodzi [Studia Miejskie, 16/2014]