OPM

Lasy jako miejsca realizacji indywidualnych potrzeb aktywności i wypoczynku ludności [Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 37.4/2013]