OPM

lokalne gouvernance jako przejaw dehhierarchizacji procesów decyzyjnych oraz nowa forma dialogu społecznego [Studia Regionalne i Lokalne, 2(44)/2011]