Marketing mix miasta na przykładzie polskich miast zrzeszonych w sieci Cittaslow - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Marketing mix miasta na przykładzie polskich miast zrzeszonych w sieci Cittaslow