Mechanizmy konsultacji, standardy i algorytmy stosowanych form i metod konsultacji społecznych - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Mechanizmy konsultacji, standardy i algorytmy stosowanych form i metod konsultacji społecznych