Mechanizmy regulacji systemu transportowego i ich wpływ na sprawność i efektywność funkcjonowania makrosystemu logistycznego [Ekonomika Transportu i Logistyka, 56/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Mechanizmy regulacji systemu transportowego i ich wpływ na sprawność i efektywność funkcjonowania makrosystemu logistycznego [Ekonomika Transportu i Logistyka, 56/2015]