OPM

Metoda rangowania działań rewitalizacyjnych na obszarach katowickiego Nikiszowca [Problemy Rozwoju Miast, 3/2013]