Metoda scenariuszowa w badaniach rozwoju transportu lotniczego do roku 2030 [Ekonomika Transportu i Logistyka, 52/2014] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Metoda scenariuszowa w badaniach rozwoju transportu lotniczego do roku 2030 [Ekonomika Transportu i Logistyka, 52/2014]