OPM

Miasto kreatywne w ujęciu teoretycznym. Charakterystyka i rozmieszczenie podmiotów sektora kreatywnego we Wrocławiu [Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 24/2012]