Miejsce polskich portów handlowych w procesie logistycznej obsługi ładunków handlu zagranicznego [Ekonomika Transportu Lądowego, 39/2010] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Miejsce polskich portów handlowych w procesie logistycznej obsługi ładunków handlu zagranicznego [Ekonomika Transportu Lądowego, 39/2010]