OPM

Migracje wojewódzkie na pobyt stały w województwie śląskim w 2010 roku w świetle praw migracji E. G. Ravensteina [Studia Ekonomiczne, 142/2013]