OPM

Model planowania urbanistycznego w warunkach spadku populacji: przypadek Bytomia