Model planowania urbanistycznego w warunkach spadku populacji: przypadek Bytomia - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Model planowania urbanistycznego w warunkach spadku populacji: przypadek Bytomia