OPM

Model rewitalizacji miast polskich na tle doświadczeń niemieckich