OPM

Możliwości przekształceń wielkich osiedli mieszkaniowych w mieście postsocjalistycznym w Polsce [Studia Miejskie, 11/2013]