Możliwości rozwoju turystyki i rekreacji w obiektach zabytkowych UNESCO na przykładzie kopalni soli w Wieliczce w opinii turystów polskich i zagranicznych [Problemy Ekologii Krajobrazu, 34/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Możliwości rozwoju turystyki i rekreacji w obiektach zabytkowych UNESCO na przykładzie kopalni soli w Wieliczce w opinii turystów polskich i zagranicznych [Problemy Ekologii Krajobrazu, 34/2013]