OPM

Nakłady inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce [Finanse i zarządzanie, 1(3)/2013]