Nawikus. Narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych. Podręcznik użytkownika - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Nawikus. Narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych. Podręcznik użytkownika